Toelichting
Wij hanteren diverse criteria om de betaalbaarheid van uw woonwens te beoordelen.

Vuistregel
Als vuistregel kunt u hanteren dat uw bruto maandinkomen minimaal 4 maal de maandhuur van de door u geselecteerde Vesteda woning moet bedragen.

Heeft u eigen vermogen?

Naast inkomen houden wij ook rekening met eigen vermogen.

Begrippen
Bruto maandinkomen = vast bruto maandinkomen uit vast dienstverband exclusief vakantiegeld en bonussen. Variabele toeslagen, zoals onregelmatigheidstoeslag of gevarentoeslag, kunnen in sommige gevallen worden meegenomen in uw inkomensberekening.

Betalingsverplichtingen = maandelijkse financiële verplichtingen (lening, alimentatie, etc.).