Servicekosten

Vesteda wil u graag met een korte uitleg informeren over enkele onderwerpen rondom de servicekosten van appartementen en eengezinswoningen.
Servicekosten zijn kosten die bovenop de kale huur van een woning komen. De servicekosten moeten duidelijk gescheiden zijn van de kale huur in het huurcontract. Servicekosten mogen alleen in rekening worden gebracht als dit vooraf tussen huurder en Vesteda  is afgesproken en vastgelegd in het huurcontract. Onder servicekosten vallen o.a. de volgende kosten:

 

  • Het schoonhouden van gemeenschappelijke ruimten, verlichting van de algemene ruimten, de kosten van de huismeester of onderhoud van een gemeenschappelijk tuin.
  • Bij een aantal gebouwen is elektra en/of verwarming in de woning ook inbegrepen.

**Vanaf 1 januari 2014 brengt Vesteda, bij elk nieuw huurcontract voor een eengezinswoning, €3,50 servicekosten per maand in rekening. Deze servicekosten hebben betrekking op: het storingsonderhoud van uw CV installatie, rioolontstopping en administratiekosten.

Inhoud servicekostenoverzicht

U betaalt maandelijks een voorschot op de servicekosten en ontvangt jaarlijks van Vesteda een  serviceafrekening over het voorgaande kalender jaar. In de serviceafrekening vindt u elke kostensoort welke in rekening wordt gebracht met een aparte vermelding in het overzicht terug. Er staat tevens aangegeven wat uw aandeel in de totale servicekosten van het complex is. Vesteda geeft op de afrekening aan wat u aan voorschot heeft betaald en wat de uiteindelijke servicekosten waren. Zo kunt u nakijken of de kosten juist zijn berekend en of er nog iets valt te verrekenen. Indien het huurcontract afloopt, bijvoorbeeld door verhuizing, krijgt u volgens de gangbare procedure na het kalenderjaar waarin het contract is afgelopen een serviceafrekening voor dat deel van het jaar dat u bij Vesteda heeft gehuurd.

Verdeelsleutel

Veel servicekosten hebben betrekking op meerdere woonruimten. Vesteda verdeelt de totale kosten over de verschillende woonruimten. Vesteda doet dit doormiddel van een zogenaamde 'verdeelsleutel'. Vesteda heeft bij de start van het huurcontract afspraken met de huurder gemaakt over hoe de servicekosten verdeeld worden.

Termijn voor opstelling serviceafrekening

Vesteda heeft tot 1 juli van het daaropvolgende jaar de gelegenheid om u de serviceafrekening  te verstrekken. Er is geen sanctie wanneer de verhuurder dit te laat verstrekt. Een te late afrekening betekent ook niet dat u later geen nabetaling hoeft te doen.

Wijziging maandelijkse voorschot

In veel gevallen zal Vesteda tegelijk met de serviceafrekening een voorstel doen voor wijziging van het maandelijkse voorschot.  In de periode rond de jaarlijkse huurverhoging zal de verhoging doorgeschoven worden naar 1 augustus, dit om misverstanden over de aan Vesteda te betalen huur- en servicebedragen te voorkomen. Het voorschotbedrag mag door de verhuurder niet tussentijds worden verhoogd. U kunt hier wel zelf om vragen indien u verwacht dat het voorschot te laag is.

Niet eens met afrekening servicekosten

Bent u het niet eens met de serviceafrekening, dan kunt u Vesteda hierover aanspreken.  U kunt uw bezwaar indienen via een informatieverzoek via Mijn Vesteda. Leidt dit niet tot overeenstemming, dan kunt u de Huurcommissie inschakelen. Houdt u er wel rekening mee dat een procedure bij de Huurcommissie binnen twee jaar na de afrekenperiode moet worden ingediend.

Heeft u een geliberaliseerd huurcontract, dan kunt u bij een geschil over de servicekosten niet naar de Huurcommissie. U moet dan bij de rechter zijn om het geschil op te lossen.

Administratiekosten

Voor het berekenen en opstellen van de servicekostenafrekening mag Vesteda administratiekosten in rekening brengen bij de huurder. De volgende vergoedingen vindt de Huurcommissie redelijk:

  • stookkosten (kosten gasverbruik): maximaal 2% van het totale bedrag (inclusief eventuele BTW)
  • overige kosten: maximaal 5% van het totale bedrag (inclusief eventuele BTW)

Als Vesteda  de verdeling van de stookkosten heeft uitbesteed aan een bedrijf dat daar in gespecialiseerd is, vindt de Huurcommissie een vergoeding van maximaal 1% van het totale bedrag (inclusief eventuele BTW) redelijk. De minimale vergoeding die de verhuurder voor de administratieve werkzaamheden in rekening kan brengen is €7,50.

Vragen over servicekosten?

Mocht u in het bovenstaande niet de informatie vinden die u zocht? U kunt uw vraag ook stellen via Mijn Vesteda. Mogelijk vindt u nog meer waardevolle informatie over de servicekosten op www.rijksoverheid.nl.